Upadłość konsumencka – czyli jak skutecznie pozbyć się długów

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą dla osób zadłużonych, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. W celu ogłoszenia upadłości należy złożyć do właściwego sądu stosowny wniosek. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest wyłącznie w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby posiadające firmę, muszą zgłosić wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Upadłość konsumencka to proces mający na celu redukcję lub całkowite umorzenie długów osoby fizycznej, uznanej przez sąd za niewypłacalną.

Ogłoszenie upadłości następuje poprzez postanowienie sądu w tym przedmiocie. Kolejnym etapem jest postępowanie, w którym główną rolę pełni syndyk. To on sporządza plan spłat wierzycieli lub składa do sądu wniosek o całkowite umorzenie zobowiązań. Nad całym postępowaniem czuwa sąd, który to podejmuje ostateczną decyzję. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga podania wielu danych, m.in. wskazania okoliczności składania wniosku, spisu wierzycieli wraz z wysokością i terminem spłaty, spisu wierzytelności, listy zabezpieczeń oraz listy miejsc, w których znajduje się majątek osoby fizycznej. Z pewnością przydatna będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Prawidłowo wypełniony wniosek jest kluczem do ogłoszenia upadłości. 

Należy pamiętać, że oddłużenie w wyniku ogłoszenia upadłości konsumencka jest procesem wieloetapowym, w trakcie którego nasuwa się wiele pytań, co do których niełatwo poszukać odpowiedzi w internecie, tym bardziej, że każda sprawa jest indywidualna. 

Upadłość konsumencka nie powinna być kojarzona negatywnie, nawet bowiem osoby, które mają wysoką zdolność kredytową, mogą spotkać w życiu okoliczności, na których skutek staną się niewypłacalne. Upadłość jest skuteczną drogą na odzyskanie stabilności finansowej przez osoby, które popadły w długi i nie są w stanie spłacić swoich wierzycieli. Ogłoszenie upadłości pozwala przejąć kontrolę nad finansami i rozpocząć życie na nowo, bez zadłużeń i telefonów od windykatorów.

Upadłość konsumencka niesie za sobą wiele plusów, tj. m. in. zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych, zatrzymane zostaje naliczanie odsetek od wymagalnych zobowiązań, możliwe jest usunięcie wszystkich wpisów w KRD, BIK etc., postępowanie charakteryzuje się niskimi kosztami sądowymi, w przypadku, gdy w toku sprawy upadłościowej syndyk sprzeda zajmowany przez dłużnika lokal mieszkalny Sąd może wydzielić z uzyskanej w ten sposób kwoty środki na pokrycie czynszu najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres do 2 lat.

Brak majątku nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

Upadłość konsumencka jest dla Ciebie szansą, jeśli znajdujesz się w spirali zadłużeń. Zapraszam na konsultacje.