Odszkodowania

Pomoc prawna w zakresie spraw odszkodowawczych obejmuje reprezentowanie klienta przed sądami, sporządzanie pism procesowych, udział adwokata w negocjacjach między stronami i udzielanie porad prawnych, a także pomoc w egzekucji należnego odszkodowania.

Sprawy prowadzone przez kancelarię w zakresie spraw odszkodowawczych to m. in.:

  • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za szkodę na osobie powstałą w wypadku komunikacyjnym
  • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za szkodę na osobie powstałą w wyniku błędu w sztuce lekarskiej i zdarzenia medycznego
  • dochodzenie odszkodowania za szkody w mieniu (na przykład pojazdach, budynkach w wyniku zalania, pożaru, zawalenia się itp.)
  • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy cywilnoprawnej
  • ochrona dóbr osobistych
  • immisje
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z innych tytułów