Nieważność umowy kredytu frankowego – co można na tym zyskać?

W ostatnich latach wiele osób zdecydowało się na wzięcie kredytu we frankach szwajcarskich. Było to związane z korzystnymi warunkami, jakie oferowały banki, jednak po pewnym czasie okazało się, że sytuacja ta może mieć negatywne skutki dla kredytobiorców. Wielu z nich boryka się z problemem wysokich rat, które wynikają z niekorzystnego kursu walutowego. Jednym z rozwiązań tego problemu jest stwierdzenie nieważności umowy kredytowej we frankach szwajcarskich. Jakie korzyści wynikają z takiego działania?

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności umowy kredytowej we frankach szwajcarskich pozwala na unieważnienie umowy. Oznacza to, że pożyczkobiorca nie jest już zobowiązany do spłacania kredytu. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które borykają się z trudnościami finansowymi i nie są w stanie regularnie spłacać rat. Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej pozwala na pozbycie się długu i uniknięcie kłopotów związanych z egzekucją.

Po drugie, stwierdzenie nieważności umowy kredytowej we frankach szwajcarskich pozwala na uzyskanie zwrotu nadpłaty. W przypadku wielu kredytów we frankach szwajcarskich pożyczkobiorcy płacą znacznie więcej niż wynikałoby to z wartości kredytu. Powodem jest niekorzystny kurs walutowy, który powoduje, że raty są wyższe niż zakładano na początku umowy. Stwierdzenie nieważności umowy pozwala na uzyskanie zwrotu nadpłaty, co bardzo często jest znaczącą kwotą.

Po trzecie, stwierdzenie nieważności umowy kredytowej we frankach szwajcarskich pozwala na zablokowanie działań windykacyjnych. W przypadku osób, które nie są w stanie spłacać rat kredytowych, banki mogą podjąć działania windykacyjne. Mogą to być na przykład zajęcia wynagrodzenia czy nieruchomości. Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej pozwala na zablokowanie tych działań i ochronę przed egzekucją.

Po czwarte, stwierdzenie nieważności umowy kredytowej we frankach szwajcarskich pozwala na pozbycie się hipoteki ciążącej na nieruchomości. Wykreślenie hipoteki może zwiększa wartość nieruchomości i eliminuje ryzyko utraty nieruchomości.

Proces związany z dochodzeniem roszczeń w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego bądź denominowanego do waluty franka szwajcarskiego jest skomplikowany i wymaga od strony postępowania znajomości szeroko pojętego prawa cywilnego oraz bankowego, warto więc skorzystać z pomocy pełnomocnika.