Prawo karne

Pomoc prawna w zakresie prawa karnego obejmuje reprezentowanie klienta zarówno w postępowaniu przygotowawczym, to jest od momentu zatrzymania do zakończenia trwania śledztwa, jak i w postępowaniu sądowym.

Sprawy prowadzone przez kancelarię w zakresie prawa karnego to m. in.:

 • przestępstwa narkotykowe (posiadanie, udzielanie środków, produkcja)
 • przestępstwa ubezpieczeniowe
 • przestępstwa podatkowe
 • przestępstwa oszustwa, kradzieży, inne
 • przestępstwa gospodarcze
 • przestępstwa komunikacyjne (kolizje, wypadki, nietrzeźwość)
 • przestępstwa związane z przemocą (pobicia, rozboje)
 • przestępstwa seksualne
 • składanie wniosków i zażaleń o odroczenie wykonania kary
 • składanie wniosków i zażaleń o przerwę w wykonaniu kary
 • składanie wniosków i zażaleń o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • składanie wniosków i zażaleń o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich