Prawo rodzinne

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego obejmuje reprezentowanie klienta przed sądami, sporządzanie pism procesowych, udział adwokata w negocjacjach między stronami i udzielanie porad prawnych.

Sprawy prowadzone przez kancelarię w zakresie prawa rodzinnego to m. in.:

 • rozwód
 • separacja
 • kontakty z dziećmi
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • rozdzielność majątkowa
 • rozdzielność majątkowa z datą wsteczną
 • wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty
 • ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku
 • sądowe zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
 • sądowe zaprzeczenie lub ustalenie macierzyństwa
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka
 • uznanie dziecka
 • przysposobienie dziecka
 • wyjazd dziecka za granicę na pobyt czasowy i stały
 • uprowadzenie dziecka za granicę