Zachowek – komu i kiedy przysługuje?

Sprawom spadkowym wielokrotnie towarzyszą silne emocje. Najczęściej wszystko odbywa się krótko po śmierci bliskiej osoby, a stres potęgują nieuporządkowane sprawy i napięcia w występujące w rodzinie. Dla wielu osób kwestie związane z prawem spadkowym są zawiłe, skomplikowane i niezrozumiałe. Brak wiedzy w tym zakresie może dolać oliwy do ognia zamieszania związanego...

Upadłość konsumencka – czyli jak skutecznie pozbyć się długów

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą dla osób zadłużonych, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. W celu ogłoszenia upadłości należy złożyć do właściwego sądu stosowny wniosek. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest wyłącznie w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby posiadające firmę, muszą zgłosić wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Upadłość konsumencka...

Zakaz prowadzenia pojazdów – czy można skrócić okres, na który został orzeczony?

Kodeks karny w art. 84 przewiduje możliwość skrócenia orzeczonego środka karnego. Jednym ze środków karnych najczęściej stosowanych przez sądy jest zakaz prowadzenia pojazdów. Orzeczenie tego zakazu np. na okres 5 lat nie jest równoznaczne z tym, że osoba, która taki zakaz otrzymała będzie musiała się pożegnać z prawem jazdy na...

Alimenty na małoletnie dziecko – czy można ich uniknąć?

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice obowiązani są łożyć na utrzymanie swoich dzieci bez względu na to, czy zamieszkują wspólnie...

Nieważność umowy kredytu frankowego – co można na tym zyskać?

W ostatnich latach wiele osób zdecydowało się na wzięcie kredytu we frankach szwajcarskich. Było to związane z korzystnymi warunkami, jakie oferowały banki, jednak po pewnym czasie okazało się, że sytuacja ta może mieć negatywne skutki dla kredytobiorców. Wielu z nich boryka się z problemem wysokich rat, które wynikają z niekorzystnego...

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest jednym z trudniejszych i bardziej kontrowersyjnych procesów, z którymi można się spotkać w trakcie życia. W Polsce ma on swoją regulację w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, a sam proces prowadzony jest przez wydziały cywilne sądów okręgowych.  Orzekanie o winie w rozwodzie oznacza, że jedna...