Prawo cywilne

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego obejmuje reprezentowanie klienta przed sądami, sporządzanie pism procesowych, udział adwokata w negocjacjach między stronami, sporządzanie umów i udzielanie porad prawnych.

Sprawy prowadzone przez kancelarię w zakresie prawa cywilnego to m. in.:

 • wezwania do zapłaty, propozycje ugody – polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową
 • postępowanie sądowe (postępowanie o zapłatę) – reprezentacja i doradztwo
 • wszczęcie i monitorowanie egzekucji we współpracy z komornikiem
 • skargi na czynności komornika
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • zabezpieczenia wierzytelności
 • opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony
 • negocjowanie i sporządzanie umów
 • umowy sprzedaży, umowy o pracę, o dzieło, umowy kredytu, pożyczki, umowy zlecenia, darowizny, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane itd.
 • pełna obsługa prawna spraw spadkowych
 • uznanie za zmarłego
 • podział majątku