Upadłość konsumencka

Pomoc prawna w zakresie spraw o upadłość konsumencką obejmuje reprezentację klienta przed sądem oraz syndykiem, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych.

Sprawy prowadzone przez kancelarię w zakresie upadłości konsumenckiej to m. in.:

  • obrona przed egzekucją – przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • pomoc w pozyskaniu dokumentacji do wniosku
  • reprezentacja na rozprawie poprzedzonej osobistą konsultacją w Kancelarii
  • sporządzenie w imieniu Klienta wszelkich wniosków w toku postępowania upadłościowego
  • stała kontrola nad prowadzonym postępowaniem
  • sporządzenie wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy
  • przygotowanie sprzeciwów do listy wierzytelności
  • pomoc i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami
  • ochrona przed skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz po jego zakończeniu