Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest jednym z trudniejszych i bardziej kontrowersyjnych procesów, z którymi można się spotkać w trakcie życia. W Polsce ma on swoją regulację w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, a sam proces prowadzony jest przez wydziały cywilne sądów okręgowych. 

Orzekanie o winie w rozwodzie oznacza, że jedna lub dwie z osób biorących udział w rozwodzie zostają uznane za winne rozpadu małżeństwa. Warto jednak pamiętać, że orzeczenie o winie nie jest obligatoryjne. W Polsce nie jest to bowiem wymóg, a jedynie możliwość. To na wniosek strony sąd orzeka, czy małżonek winny jest rozkładowi pożycia.

Orzekanie o winie jest procesem trudnym, który często wiąże się z koniecznością podnoszenia w sądzie bardzo prywatnych i delikatnych tematów. 

W polskim porządku prawnym wyróżnia się następujące rodzaje rozwodu:

– rozwód bez orzekania o winie,

– rozwód z winy jednego z małżonków,

– rozwód z winy obojga małżonków.

Niektóre z powszechnych przyczyn winy w rozwodzie to:

  1. Brak komunikacji – niewłaściwa komunikacja, brak rozmów na tematy ważne dla małżeństwa, problemy z wyrażaniem siebie i słuchaniem partnera.
  2. Zdrada – niewierność, czyli zdrada emocjonalna lub fizyczna, jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów. Zdrada jest często traktowana jako naruszenie zaufania, co prowadzi do trudności w kontynuowaniu związku.
  3. Problemy ze stabilizacją finansową – zadłużanie się małżonka lub różnice w podejściu do zarządzania finansami mogą prowadzić do poważnych konfliktów w małżeństwie.
  4. Brak wkładu w wychowanie dzieci – brak zaangażowania, różnice w podejściu do dyscypliny lub różnice w podejściu do roli rodziców mogą prowadzić do napięć w małżeństwie.
  5. Nałogi – alkoholizm, narkomania, brak chęci podjęcia terapii są częstą przyczyną przypisania winy małżonkowi w rozkładzie pożycia.

Warto zaznaczyć, że każde małżeństwo jest inne i każde rozstanie ma swoją własną, indywidualną historię i przyczyny. Proces rozwodowy jest związany z ogromem stresu. Małżonkom na sali rozpraw często trudno zapanować nad emocjami, dlatego warto zdecydować się na pomoc pełnomocnika, który będzie w stanie spojrzeć na sprawę chłodnym okiem.

Rozwód z orzekaniem o winie może skończyć się na jednej rozprawie, jednak takie sytuacje należą do rzadkości. Należy raczej przygotować się na wielomiesięczny lub kilkuletni proces. W takich sprawach nierzadko gromadzony jest obszerny materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie, a nawet sporządzane są opinie biegłych. To wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez sąd wielu czynności, które wymagają czasu. Zawsze warto więc rozważyć z adwokatem, czy warto angażować się w proces rozwodowy z orzeczeniem o winie.

Dla wielu osób wyrok rozwodowy potwierdzający winę małżonka za rozpad małżeństwa stanowi satysfakcję. Jednakże takie rozstrzygnięcie niesie za sobą również konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 60 § 1 kro uprawnionym do alimentów jest małżonek, który nie był uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i pozostaje w niedostatku. W sytuacji orzeczenia o winie małżonek niewinny może otrzymać alimenty, gdy przyczyni się to do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego i to nawet jeżeli nie znajduje się w niedostatku.