Zakaz prowadzenia pojazdów – czy można skrócić okres, na który został orzeczony?

Kodeks karny w art. 84 przewiduje możliwość skrócenia orzeczonego środka karnego. Jednym ze środków karnych najczęściej stosowanych przez sądy jest zakaz prowadzenia pojazdów. Orzeczenie tego zakazu np. na okres 5 lat nie jest równoznaczne z tym, że osoba, która taki zakaz otrzymała będzie musiała się pożegnać z prawem jazdy na...