Alimenty na małoletnie dziecko – czy można ich uniknąć?

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice obowiązani są łożyć na utrzymanie swoich dzieci bez względu na to, czy zamieszkują wspólnie...

Nieważność umowy kredytu frankowego – co można na tym zyskać?

W ostatnich latach wiele osób zdecydowało się na wzięcie kredytu we frankach szwajcarskich. Było to związane z korzystnymi warunkami, jakie oferowały banki, jednak po pewnym czasie okazało się, że sytuacja ta może mieć negatywne skutki dla kredytobiorców. Wielu z nich boryka się z problemem wysokich rat, które wynikają z niekorzystnego...