Prawo ubezpieczeń społecznych

 

Klienci Kancelarii Adwokackiej bardzo często spotykają się z odmową ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub też Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W przypadku niezdolności do pracy, braku świadczeń rentowych, rehabilitacyjnych bądź emerytalnych – ich sytuacja finansowa pozostaje w bardzo trudnym położeniu. Wielu z nich rezygnuje z dalszej walki o przyznanie oraz wypłatę należnych im świadczeń. W tego typu sprawach niezbędna jest wiedza oraz umiejętność świeżego spojrzenia na dany problem – odnalezienia w nim właściwej drogi rozwiązania. Występując w imieniu swoich Klientów adwokat Katarzyna Piechowiak zawsze ma na uwadze skuteczną ochronę ich interesów oraz ogólnego dobra. W ramach usług realizowanych w obszarze związanym z prawem ubezpieczeń społecznych, zadaniem prawnika jest:

 

  • sporządzanie wniosków o ponowne naliczenie renty bądź emerytury, przygotowywanie odwołań od decyzji ZUS (nie tylko w przypadku odmowy przyznania świadczeń, ale również w przypadku ich niewłaściwego naliczenia);
  • sporządzanie oraz składanie wniosków o przyznanie świadczeń rehabilitacyjnych (w oparciu o skompletowaną dokumentacje medyczną).

 

Kancelaria udziela również obszernych porad oraz szczegółowych wyjaśnień związanych z tematyką zasiłków.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Katarzyna Piechowiak, ul. Garncarska 9 I piętro, 61-817 Poznań, tel. 791533634, kp@adwokat-piechowiak.pl