Prawo rodzinne

 

Ustawa w dn. 25 lutego 1964 roku – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wprowadza wiele ustaleń związanych z funkcjonowaniem rodziny. Należy jednak pamiętać, iż regulacja stosunków pomiędzy małżonkami oraz ich dziećmi wymaga profesjonalnego podejścia. Jest to szczególnie istotne w trakcie prowadzonych spraw rozwodowych, separacyjnych lub alimentacyjnych. Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyny Piechowiak podejmuje się prowadzenia m.in. tych nieszablonowych, wymagających uwzględnienia szerokiego kontekstu. W tego typu sprawach adwokaci zobowiązani są do zachowania pełnego profesjonalizmu, minimalizując tym samym ryzyko poniesienia przez swoich Klientów strat emocjonalnych. Obsługa Kancelarii obejmuje więc zarówno ochronę interesów Klienta, jak i jego ogólnego dobra.

 

Pełnomocnik podejmie się nie tylko reprezentowania Państwa stanowiska w trakcie prowadzonych mediacji, ale również w trakcie postępowania procesowego (dotyczy to również spraw o ustalenie ojcostwa oraz przysposobienie). Obsługa prawna realizowana przez Kancelarię obejmuje także sporządzenie niezbędnej dokumentacji, w tym także pozwów rozwodowych.

 

Kierując zapytanie do prawnika uzyskają Państwo odpowiedź dotyczącą proceduralnego przebiegu poszczególnych typów postępowań – w szczególności rozwodowego i separacyjnego.

 

Rozwód

 

Niektóre z prowadzonych przez Kancelarię w obszarze prawa rodzinnego sprawy wymagają od prawnika szczególnej otwartości i umiejętności odnajdywania najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań, podyktowanych niejednokrotnie skomplikowanym i wieloaspektowym charakterem sprawy. Rozwód powierzony Kancelarii adw. Katarzyny Piechowiak jest postępowaniem odpowiednio przygotowanym – tak na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji, jak i podczas reprezentowania Klienta w trakcie samej rozprawy. Obecność i wsparcie prawnika pozwoli przeprowadzić rozwód możliwie jak najsprawniej oraz z możliwie jak najmniejszym ładunkiem emocjonalnym.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Katarzyna Piechowiak, ul. Garncarska 9 I piętro, 61-817 Poznań, tel. 791533634, kp@adwokat-piechowiak.pl