Prawo pracy

 

Obsługa, której podejmuje się Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyny Piechowiak, obejmująca swym zakresem wszelkie zagadnienia, które określa prawo pracy, w pierwszej kolejności dotyczy doradztwa. Może mieć ono formę stałych konsultacji (zazwyczaj w trakcie długotrwałej współpracy z kancelarią oraz powierzenia jej pełnej obsługi prawnej), jak również doraźnych porad. Z usługi tej mogą skorzystać zarówno Klienci biznesowi, jak również indywidualni. W ramach bieżącego doradztwa adwokat jest w stanie przygotować dla Państwa niezbędną dokumentację.

 

Mogą to być:

 

 • wzory umów cywilnoprawnych (np. umów o pracę na czas nieokreślony, umów o pracę na czas określony, umów o zakazie konkurencji bądź też powierzenia mienia);
 • regulaminy wewnętrzne (m.in. ustalające stawki oraz zasady przyznawania wynagrodzeń, środków z funduszu socjalnego etc.);
 • regulaminy zwolnień grupowych;
 • wzory kontraktów menadżerskich;
 • wypowiedzenia.

 

Jednak głównym obszarem działań Kancelarii Adwokackiej jest reprezentowanie oraz skuteczne zabezpieczenie interesów Klienta na wszystkich etapach prowadzonych, w ramach postanowień prawa pracy, postępowań. Swoich Klientów adw. Katarzyna Piechowiak reprezentuje w sprawach dotyczące m.in.:

 

 • przywrócenia do pracy;
 • odszkodowań, a w tym:
  • za mobbing i dyskryminację (na tle rasowym, religijnym, światopoglądowym, orientacji seksualnej bądź płci etc.);
  • za rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia (uwzględnionego w umowie) bądź też w sposób niezgodny z obowiązującym prawem (nieuzasadnione wypowiedzenie);
  • za zakaz konkurencji (zarówno w przypadku niewypłacenia pracownikowi odszkodowania za przestrzeganie zakazu konkurencji, jak i w przypadku odszkodowania złamania przez niego zakazu konkurencji);
  • za brak wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Kompleksowa obsługa realizowana przez adwokata w obszarze, który reguluje prawo pracy, stanowi wsparcie, z którego mogą skorzystać zarówno Klienci indywidualni, jak również przedsiębiorstwa.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Katarzyna Piechowiak, ul. Garncarska 9 I piętro, 61-817 Poznań, tel. 791533634, kp@adwokat-piechowiak.pl