Prawo karne

 

Wieloaspektowe podejście do prowadzenia spraw sprawia, że adwokat Katarzyna Piechowiak może zapewnić swoim Klientom kompleksową obsługę w obszarze szeroko rozumianego prawa karnego. Adwokaci, towarzyszący swoim Klientom na wszystkich etapach prowadzonego postępowania, są w stanie zatroszczyć się o jego prawidłowy tok, właściwy przebieg przesłuchań, jak również zapewnić zastępstwo procesowe. Także adw. Katarzyna Piechowiak realizuje swoją obsługę prawną w oparciu o szereg czynności związanych bezpośrednio z tokiem prowadzonego postępowania. Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi w obszarze postępowania:

 

  • przygotowawczego,
  • sądowego,
  • wykonawczego.

 

W zakresie postępowania przygotowawczego Kancelaria zapewnia:

 

  • reprezentację Klienta przed organami ścigania (w tym także przed Prokuraturą),
  • pełnomocnictwo i obecność prawnika w trakcie przesłuchania,
  • sporządzenie obligatoryjnych pism procesowych – m.in. wynikające z zastosowania przez organy ścigania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 

W zakresie postępowania sądowego Klienci adw. Katarzyny Piechowiak mogą liczyć na:

 

  • obronę dostosowaną do charakteru oraz stopnia trudności danej sprawy,
  • reprezentowanie ich interesów w trakcie dochodzenia zadośćuczynienia za niezgodne z prawem pozbawienie wolności,
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji procesowej, obejmującej m.in. prywatne akty oskarżenia.

W zakresie postępowania wykonawczego Kancelaria zapewnia:

 

  • reprezentowanie Klienta w trakcie prowadzonego postępowania o odroczenie, wstrzymanie wykonywania kary pozbawienia wolności bądź też o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Katarzyna Piechowiak, ul. Garncarska 9 I piętro, 61-817 Poznań, tel. 791533634, kp@adwokat-piechowiak.pl