Prawo cywilne

 

Niezwykle szeroki zakres regulacji, które przynoszą zapisy prawa cywilnego sprawia, iż adwokaci, realizując obsługę prawną, muszą zachować świeżość spojrzenia na sprawę oraz umiejętność jej wieloaspektowej oceny, uwzględniającej wszystkie, towarzyszące danemu problemowi prawnemu przesłanki. Taka postawa sprawia, że Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyny Piechowiak jest w stanie zapewnić swoim Klientom kompleksowe doradztwo oraz pełną pomoc w obszarze związanym z tematyką:

 

  • prawa rzeczowego,
  • prawa zobowiązań,
  • prawa spadkowego,
  • prawa rodzinnego,
  • spraw osobowych (obsługa Klientów indywidualnych oraz biznesowych).

 

Sprawy, których prowadzenia najczęściej podejmuje się adwokat Katarzyna Piechowiak dotyczą m.in.:

 

  • ustalenia służebności przesyłu (oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości),
  • odszkodowań,
  • windykacji należności,
  • praw konsumenta (w tym także roszczeń gwarancyjnych),
  • ochrony dóbr osobistych.

 

Obsługa Kancelarii obejmuje również wszelkie czynności formalne, w skład których wchodzi m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz opiniowanie dokumentów dostarczonych przez Klienta (m.in. umów ustalających stosunek do pracy, umów najmu i dzierżawy, jak i wszystkich pozostałych pozwalających na zgodną z obowiązującym prawem regulację stosunków majątkowych i niemajątkowych pomiędzy stronami).

 

Odszkodowania

 

W obszarze obsługi realizowanej w zakresie prawa cywilnego, Kancelaria występuję w imieniu Klientów o wypłatę odszkodowania. Adwokat Katarzyna Piechowiak prowadzi sprawy związane z roszczeniami o wypłatę rekompensaty finansowej z tytułu błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz wypadków śmiertelnych. Celem działań Kancelarii jest możliwie jak najszybsza wypłata odszkodowania oraz uzyskanie jego jak najwyższej wysokości. Każda sprawa prowadzona jest w sposób indywidualny i dostosowany do jej charakteru.

 

Windykacja

 

Działania realizowane przez Kancelarię adw. Katarzyny Piechowiak w obszarze odzyskiwania należności dotyczą reprezentowania Klientów na wszystkich etapach prowadzonego postępowania. Windykacja może mieć charakter polubowny, ale może być również prowadzona na drodze sądowej. Niezależnie od jej ostatecznej formy – zakres narzędzi proceduralnych oraz sposób i zakres prowadzonych działań zawsze jest dostosowywany przez adwokata w sposób indywidualny – w oparciu o rzetelną i wnikliwą analizę dokumentacji sprawy. Nadrzędnym celem, któremu służy windykacja, jest możliwie jak najszybsze odzyskanie należności.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Katarzyna Piechowiak, ul. Garncarska 9 I piętro, 61-817 Poznań, tel. 791533634, kp@adwokat-piechowiak.pl