Kancelaria  oferuje możliwość uzyskania porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej bądź przygotowania określonego pisma procesowego, umowy itp. drogą elektroniczną.

W tym celu należy:

 

1. Przesłać na adres kp@adwokat-piechowiak.pl opis stanu faktycznego sprawy oraz posiadanych skanów dokumentów 
do sprawy wraz z  adresem e-mail lub adresem na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz adresem korespondencyjnym,
 na który przesłana zostanie faktura VAT.

 

2. Po otrzymaniu wiadomości i zapoznaniu się z problem,  Kancelaria zastrzega sobie możliwość wysłania pytań uściślających tematykę danego problemu. Wraz z odpowiedzią przesyła informację zawierającą: cenę za usługę, numer rachunku bankowego, na który należy uiścić wynagrodzenie oraz termin wykonania zlecenia liczony od dnia zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym, ewentualnie otrzymania drogą mailowa potwierdzenia dokonania przelewu.

 

3. W przypadku akceptacji zaproponowanych warunków współpracy, po otrzymaniu niezbędnych danych do wykonania zlecenia i uiszczeniu wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy, porada/pismo/opinia/umowa itp. zostanie wysłana
na wskazany adres e-mail lub adres korespondencyjny wraz z  fakturą VAT za wykonaną usługę.

 

4. Sporządzone pisma, opinie i porady zostaną przesłane pocztą elektroniczną w formacie PDF i  aby je otworzyć należy zainstalować darmowy  program Adobe Acrobat Reader dostępny tutaj.

 

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Katarzyna Piechowiak, ul. Garncarska 9 I piętro, 61-817 Poznań, tel. 791533634, kp@adwokat-piechowiak.pl